Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest GAMARA Małgorzata Białucka, ul. Dzierżonia 18, 55-200 Oława dalej („GAMARA”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. GAMARA  przetwarza dane osobowe z poszanowaniem zasad przewidzianych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”)

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. GAMARA potrzebuje Twoich danych osobowych w następujących celach:
 • Przesłanie odpowiedzi na Państwa zapytanie o naszą ofertę;
 • Zawarcie, realizacja i rozliczenie umowy po dokonaniu wyboru usługi;
 • Archiwizacja dokumentacji.
 1. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne aby zostać naszym klientem/partnerem a zakres przekazanych nam danych kontaktowych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, NIP, REGON i informacje niezbędne do rozliczeń finansowych.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celów, o których mowa w pkt.2 ust. 1 jest:
 3. art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b RODO,
 4. art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO
 5. . art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO

Uprawnienia wobec GAMARA w zakresie przetwarzanych danych

Wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, macie prawo do:

- dostępu do danych – art. 15 RODO,

- sprostowania danych – art. 16 RODO,

- ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO

- usunięcia danych – art. 17 RODO,

- wycofania udzielonych zgód,

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO,

- przenoszenia danych osobowych – art. 20 RODO

W tym celu wystarczy wysłać e-maila bezpośrednio do GAMARA na adres: pbialucki@gamara.eu lub pisemnie GAMARA Małgorzata Białucka, ul. Dzierżonia 18, 55-200 Oława

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE DANYCH

Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO OSÓB TRZECICH

GAMARA informuje, że Państwa dane mogą być przekazane podmiotom upoważnionym przepisami prawa takim jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy oraz do firm lub osób wspierających nas w realizacji umów zawartych z Państwem na bazie odpowiednich porozumień.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.2 ust.1.

W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GAMARA przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują GAMARA przechowywanie dokumentacji.

W obszarze ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami do momentu:

- prawomocnego zakończenia

- ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń

- przedawnienia