Obiekt: Hotel Twarda

Gdzie: Warszawa

Co: Drzwi stalowe PPOŻ